Introvert – extravert

Afgelopen donderdag 15 februari heb ik, samen met 7 andere trainingsacteurs ,via de NVvT, de workshop “Introvert – Extravert’ gevolgd. Deze bijeenkomst werd gegeven door Marijke van Düsseldorp bij Boekhandel Hijman te Arnhem. Marijke is trainer/coach voor introverte mensen. (Mimicri-training.nl)

Aldus Marijke: “Wees je als extraverte trainer bewust dat je voldoende rust, structuur en overzicht in de training brengt. Laat stiltes bestaan, spreek stille mensen aan en zorg door de keuze van werkvormen dat zij aangehaakt blijven en dat ook hun bijdrage zichtbaar wordt. Maak als trainer geen expliciet onderscheid tussen introverte en extraverte mensen in je groep, ga ze niet indelen in hokjes. Laat door je werkwijze ieder tot zijn recht komen.

Wees je als introverte trainer bewust dat je genoeg snelheid, afwisseling, spanning, acties en ruimte voor interactie hebt in je training. Onderbreek veelpraters, en perk zijwegen in. Wees er alert op dat je complimenten geeft, vooral extraverte deelnemers hebben daar behoefte aan. “

Ik kijk terug op een inspirerende bijeenkomst waarbij ik mij realiseer dat ik een behoorlijk extravert persoon ben! Waardevol om als extraverte co-trainer en acteur rekening te houden met introverte deelnemers!