Je brein en agressie

Agressie laat je brein nooit ongemoeid. Er zijn de laatste tijd talloze onderzoeken die laten zien wat er in onze hersenen gebeurt bij agressie. Ik beschrijf hieronder een voorbeeld.

Tijdens een onderzoek moesten studenten een essay schrijven over een voor hen persoonlijk en sociaal onderwerp. Vervolgens werd dit stuk beoordeeld door een medestudent die ze niet kenden. Sommige studenten kregen een positieve beoordeling, andere een negatieve met de slotzin: “Ik kan niet geloven dat een ontwikkeld persoon zo denkt. Ik hoop dat hij nog iets leert op de universiteit.” De beledigde studenten voelden zich natuurlijk gefrustreerder dan hun medestudenten met een positieve beoordeling. (En dat was precies de reden van het onderzoek.) De EEG-scans toonden aan dat de activiteit aan de linkerkant van de frontale cortex (het hersengebied aan de voorkant , de voorhoofdskwab) toenam bij degenen met de negatieve beoordeling en dat de activiteit aan de rechterkant afnam. De onderzoekers concludeerden dat de linkerkant van de voorhoofdskwab betrokken is bij de motivatie om iemand agressief te benaderen en de rechterkant bij de motivatie om je om te draaien en weg te lopen. Agressie gaat dus samen met veranderingen in je brein.

November 2023